Vrienden van

Beste liefhebber van koor New Generation.

Koor New Generation is al sinds 1985 een begrip in Merkelbeek en omstreken.
We verzorgen optredens op verschillende locaties zoals kerken, verenigingsgebouwen, bij evenementen, feesten, concerten en theater.

Zoals ongetwijfeld alle koren heeft ook New Generation geld nodig om te kunnen blijven zingen. Dit geld is vooral nodig om ons repertoire te kunnen blijven uitbreiden en onze apparatuur te kunnen onderhouden en vervangen. Het grootste deel van onze kosten wordt betaald uit de opbrengsten van contributie en optredens, maar na twee jaar zonder optredens en het verminderen van subsidiemogelijkheden, is elke bijdrage van harte welkom.

New Generation is Meer Dan Zingen Alleen.

Het sociale aspect van de vereniging is namelijk minstens net zo belangrijk als het muzikale vlak.
Daarom worden meerdere keren per jaar “Low budget” sociale activiteiten georganiseerd. (Denk aan wandelingen, speurtocht, Quizzen, workshops etc. )

Vindt u het net als wij belangrijk dat ook jongeren zich zowel op muzikaal als sociaal vlak kunnen ontwikkelen?
Dan kunt u Vriend van koor New Generation worden.
Dit kan met een jaarlijkse financiële bijdrage.

In het kader van ons 4e lustrum (20 jarig bestaan) hebben wij de “Club van 20” opgericht.
Bij de club van 20 zijn mensen en bedrijven aangesloten die op vrijblijvende basis koor New Generation steunen met minimaal
€ 20,00 per jaar.

minimale jaarlijkse bijdrage

We houden je op de hoogte van…..

Jaarlijkse
vrije bijdrage

€ ??,-

CLUB VAN 20

€ 20,-

publieke optredens, sociale activiteiten en concerten
(tijdens concerten van New Generation een gratis vrijkaart)


Aanmelden gaat via het onderstaande aanmeldformulier “Vrienden van New Generation”.

Mogelijkheden om ons te ondersteunen kan, na aanmelding, op een van de volgende manieren:

  1. Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar: NL19 RABO0133103986 t.n.v. New Generation o.v.v. ‘VRIEND van‘ met je ‘email‘-adres.
  2. Via een QR code en link
    We sturen je na 1e aanmelding, binnen 3 weken, één betaalverzoek met het corresponderende bedrag.
    Hierna zal er, tot opzegging, ieder jaar een nieuw betaalverzoek verstuurd worden.

Bij een financiële bijdrage via de QR code en via directe overschrijving ontvangen wij uw contactgegevens niet.
Indien u een bevestiging van ontvangst in goede orde wenst, e-mailt u alstublieft naar info@koornewgeneration.nl


Aanmeld formulier Vrienden van New Generation

“Dit formulier vraagt om je naam, adres en email zodat wij met je kunnen communiceren of een bericht/kaartje kunnen sturen.”
Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met je gegevens omgaan.



    Om je jaarlijkse bijdrage stop te zetten stuur dan een email naar info@koornewgeneration.nl

    error: Inhoud is beschermd! - Content is protected!