Bestuur

Het koor kent een organisatiestructuur met verschillende commissies om allerlei activiteiten en zaken te regelen.
Het bestuur van New Generation, dat uit vijf personen bestaat, komt met grote regelmaat bij elkaar om de lopende zaken te bespreken, voorstellen te doen, besluiten te nemen en te zorgen dat deze worden uitgevoerd. Beleidsvorming naar de toekomst van New Generation is daarbij een terugkerend thema.

Het bestuur wordt ondersteund door meerdere commissies, die taken als public relations, koorpresentatie, repertoirekeuze etc. op zich hebben genomen. De inzet van koorleden is heel belangrijk voor het draaiende houden van ons koor. Kom je bij ons zingen dan is ook jouw bijdrage op een voor jou geschikt moment zeer welkom.

Indien U een email aan alle bestuursleden wilt richten gebruik dan: bestuur@koornewgeneration.nl

De leden van het bestuur kunt u rechtstreeks via e-mail benaderen. Klik hiervoor op het email adres van het betreffende bestuurslid.

Bestuursleden

error: Inhoud is beschermd! - Content is protected!