Privacy verklaring

Vereniging New Generation neemt de bescherming van de privacy van haar leden en de veiligheid van hun persoonsgegevens zeer serieus.
Wij leggen de gegevens van de leden vast overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
Op www.koornewgeneration.nl staat steeds de meeste actuele versie.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 februari 2022.
Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Onze gegevens

Vereniging New Generation
Bovenderstraat 16, Merkelbeek
Nederland
Telefoon: 046-4423747
E-mailadres: info@koornewgeneration.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging New Generation verwerkt persoonsgegevens van u doordat u koorlid bent of een ander opgeeft als koorlid en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:
– Naam
– Geslacht (in verband met samenstelling van het koor)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Vereniging New Generation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om contact met u op te kunnen nemen indien u hierom heeft gevraagd en/of dit nodig is om koormateriaal en dergelijke naar u te kunnen sturen.
– Om u te informeren over zaken met betrekking tot het koor.
– Het administratief afhandelen van contributies en betalingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vereniging New Generation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Vereniging New Generation geeft uw gegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website

De website bevat geen persoonsgegevens van individuele leden. Alleen de namen van de bestuursleden of commissieleden kunnen worden vermeld.
De website is voorzien van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software en plug-ins, zodat uw gegevens zo veilig mogelijk opgeslagen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij beantwoorden elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid binnen vier weken. We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Vereniging New Generation neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@koornewgeneration.nl.

Optredens / Uitzendingen koor New Generation

Koor New Generation treedt op in het openbaar. Vereniging New Generation behoud zich het recht voor om muziek en beeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit kan zijn d.m.v. audio en beeld-uitzendingen. 

Wijzigingen

Vereniging New Generation houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden. Er kan niet gereclameerd worden indien er wijzigingen zijn betreffende concertlocaties e.d.

error: Inhoud is beschermd! - Content is protected!